Tuore tutkimustieto: Nikotiinipussit on haitattomin nikotiinituote!

Nikotiinipussit vähiten haittoja aiheuttava nikotiinituote

Tuoreet tutkimukset tupakkaan liittyvien sairauksien riskeistä viidentoista eri nikotiinituotteen osalta antavat mielenkiintoisia tuloksia nikotiinituotteiden aiheuttamista haitoista. Tutkimusta varten on seulottu PubMed®-, MEDLINE- ja Clinicaltrials.gov-tietokannat ja tutkimuksen laatu ja virheriski on otettu huomioon seulontakriteereissä.

Tiedoista on koottu kahdentoista ryhmän 1 karsinogeenin, eli syöpää aiheuttavan aineen toksiinipäästö- ja sisältöanalyysi, jota on käytetty elinikäisen syöpäriskin arvioinnissa epidemiologiseen meta-analyysiin yli 40 tupakkaan liittyvän taudin osalta.

Tutkimustulos kertoo, että nikotiinipussit ovat kaikkein vähiten haitallinen nikotiinituote.

Vertailu vuoden 2020 tutkimustuloksiin

Nikotiinituotteiden kokonaisjärjestys suhteellisessa riskihierarkiassa on melko lailla yhdenmukainen edellisen, vuonna 2020 valmistuneen analyysin kanssa. Jotkut tuoteryhmät ovat siirtyneet asteikolla yhden paikan ylös tai alaspäin. Nämä muutokset johtuvat uusista tiedoista ja kategorioiden laajuuden mukautuksista, kun esimerkiksi purutupakka on rajoitettu erikseen vain yhdysvaltalaisiin lajikkeisiin.

Kaiken kaikkiaan epidemiologisen analyysin tietojen täydellisyys on kasvanut 22 % edellisestä analyysistä ja elinikäisen syöpäriskin analyysin osalta 11 % kaikissa nikotiinituoteluokissa.

Suurin ero tuoreessa tutkimuksessa muuhun aiheesta julkaistuun tietoon on, että palavien aineiden ja muiden nikotiinituotteiden välillä on huomattavasti suurempi riskiero, luonnollisestikin niin päin, että palavat aineet ovat huomattavasti muita nikotiinituotteita haitallisempia.

Korkean riskin nikotiinituotteet

Korkean riskin nikotiinituotteiden luokkaan kuuluvat palavat savukkeet, leikattu tupakka, pikkusikarit, vesipiipputupakka, länsimainen piipputupakka ja sikarit. Kaikilla korkean riskin luokan tuotteilla on yhdistetty riskipistemäärä 40 – 100, ja molempien analyysien tulokset tukevat merkittäviä terveyshaittoja. Näihin tuotteisiin liittyvä suurempi riski johtuu korkeasta myrkyllisille aineille altistumisesta, mikä vahingoittaa merkittävästi käyttäjien terveyttä.

Korkean riskin nikotiinituotteista alimmalla sijalla ovat sikarit. Vaikka sikarit ovat palavia tuotteita, usein sikareita poltetaan vetämättä sikarin savua keuhkoihin, joka saattaa olla pienemmän riskin määräävä tekijä.

Elinikäinen syöpäriski eri nikotiinituotteilla
Elinikäinen syöpäriski eri nikotiinituotteilla. Tutkimus osoittaa melkoisia eroja.

Pienemmän riskin nikotiinituotteet

Pienemmän riskin nikotiinituotteita ovat yhdysvaltalainen purutupakka, nuuska, lämpenevät ei poltettavat tuotteet, sähkösavukkeet ja nikotiinipussit. Kaikkien näiden tuotteiden yhdistetty riskipistemäärä on alle 10. Tämä alennettu riskiluokka vastaa Abramsin määrittelemää ”paljon vähemmän haittaa” -luokkaa, ja kaikkiin näihin tuotteisiin liittyy merkittävästi pienempi riski verrattuna palaviin tuotteisiin. Epidemiologisessa analyysissa havaittiin, että vähäriskisillä tuotteilla ei käytettävissä olevien tietojen mukaan ole tilastollisesti merkittävää syöpäriskiä verrattuna minkään nikotiinituotteen käyttämättä jättämiseen.

Pienin riskipistemäärä tutkimuksen mukaan on nikotiinipusseilla lukeman ollessa 0.1, kun esimerkiksi nikotiinikorvaushoitotuotteiden riskipistemäärä on 0.4.

Korkein riskipistemäärä (100) on odotetusti poltettavalla tupakalla.

Mitä tekee Suomi?

Suomessa tutkimustieto ei vaikuta kiinnostavan ainakaan päättäjiä. Nikotiinipusseja demonisoidaan kaikin mahdollisin tavoin, ajetaan kieltolakia nikotiinipussien kieltämiseksi ja uhkaillaan niiden laittomuudella. Medialle syötetään kauhuskenaarioita nikotiinipussien ylivoimaisesta vaarallisuudesta.

Samalla tutkimuksen riskipisteanalyysistä vaatimattomat 100 pistettä kerännyttä poltettavaa tupakkaa myydään täyttä häkää, ja jopa nikotiinipurukumia vähemmät riskipisteet 0.1 saaneita nikotiinipusseja ajetaan kiellettäväksi. Tätä tekee Suomi, ja tätä tekevät nimenomaan päättävässä asemassa olevat ihmiset.

On uskomatonta, että kaikki saatavilla oleva tutkimustieto sivuutetaan ja ajetaan väkipakolla agendaa, joka ei perustu mihinkään tutkittuun tietoon. Tutkimus sen sanoo: Nikotiinipussit ovat vähiten haitallinen nikotiinituote. Lisäksi nikotiinipussit ovat auttaneet varovaisestikin arvioituna kymmeniä tuhansia suomalaisia lopettamaan tupakoinnin tai jonkun muun haitallisemman nikotiinituotteen käyttämisen. Ja tämän tuotteen Suomi yrittää kaikin tavoin saada kiellettyä.

Kansa on herännyt

Onneksi Suomessa voi luottaa siihen, että tavalliset ihmiset, kuluttajat, ovat päättäjiänsä viisaampia. Poliitikko Mikko Kärnä on laittanut alulle kansalaisaloitteen, jossa ajetaan nikotiinipussien laillistamista Suomessa. Kansalaisaloite vaatii 50 000 kannatusilmoitusta päästäkseen eduskunnan käsittelyyn, ja aloite onkin saanut nopeasti jo yli 7000 kannatusilmoitusta.

Kansalaisaloite löytyy osoitteesta https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/12211 ja toivomme tietenkin, että mahdollisimman moni suomalainen käy antamassa äänensä tämän järjettömän politikoinnin lopettamiseksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *